Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø» – Kristiansand kommune

I begynnelsen av februar 2024 behandlet Kontrollutvalget i Kristiansand…

Sammen for byen vår

Vi er stolte av at en samlet ansattegruppe valgte å bruke premien…

Vi gratulerer Jarl med 2x bronsemedalje i US Open i Casting

Agder Kommunerevisjon gratulerer vår gode kollega og forvaltningsrevisor…

Tor Ole Holbek tildelt hederstegn i sølv med diplom

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek ble på Årsmøte til «NKRF-…

Forvaltningsrevisjon på området «rus og psykisk helsearbeid» i Vennesla kommune

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon i Vennesla kommune,…

Vi trenger enda en statsautorisert revisor

Vi vokser og trenger enda en statsautorisert revisor, les om…

Agder Kommunerevisjon deltar på Arendalsuka 2021

Agder Kommunerevisjon IKS deltar under årets Arendalsuke. Vi…

Prosjekt samordning risiko og vesentlighetsvurderinger

VETAKS – Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat…

Bærekraft – måling og rapportering, hva er NKRF-medlemmenes rolle? Debattinnlegg i Kommunerevisoren

Vår medarbeider Torjus Finstad Ledaal stiller i Kommunerevisoren…

Ny medarbeider

I dag begynte Jarl Birkenes Gjessing (28) som vår nye forvaltningsrevisor…