Ride og flerbrukshall i Røyrvikåsen i Bykle kommune

Evaluering av Kristiansand Boligselskap KF

Stiftelser i Vennesla notat 12 11 18

Selskapskontroll Vigo IKS

Anskaffelse av brøyting, rydding og strøing i Valle kommune

Arkivhåndtering i Søgne kommune

Byggesaksbehandling i Bygland kommune

Salg av leiligheter i Kanalbyen Eiendom AS

Måloppnåelse innen tannhelseområdet i Vest-Agder

Sykefravær i Kristiansand kommune

Byggesaksbehandling i Evje og Hornnes kommune

Selskapskontroll av Setesdal Brannvesen IKS

Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen

Selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS

Internkontroll knyttet til kommunale avgifter i Bykle kommune