Vi trenger initiativ fra deg – enten du er politiker, ansatt, bruker av tjenester, innbygger eller på annen måte har fått kjennskap til forhold i den kommunale virksomheten som du mener revisjonen eller kontrollutvalget i din kommune bør se nærmere på. 

Nederst på denne siden kan du sende en melding. Meldingen blir sendt direkte til Agder Kommunerevisjon IKS og vil bli behandlet av en spesialistgruppe her hos oss.
Du kan sende tipset/varselet anonymt hvis du ønsker det, men vi gjør oppmerksom på at vi da ikke kan kontakte deg.