Behandling av personopplysninger i Agder Kommunerevisjon IKS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Agder Kommunerevisjon IKS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.

Personvernombud

Agder Kommunerevisjon IKS har personvernombud. Personvernombudet har som oppgave å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Om du lurer på noe rundt vår behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss vedrørende dette temaet, kan du kontakte vårt personvernombud:

Agder Kommunerevisjon IKS Tollbodgata 37,4601 Kristiansand
E-post

Her finner du fullstendig Personvernerklæring