Mindreforbruk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune

Organisering-og-saksbehandling-i-helse-og-omsorgssektoren-i-Songdalen-kommune

Pilotprosjekt – Rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunens egenkontroll

Undersøkelse av Bjarne Uglands roller i forbindelse med vedtak om utbygging av parkeringsanlegg under Torvet

Samarbeid om barn og unge i Søgne kommune

Oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning – Vennesla

Tilskuddsforvaltning i Valle kommune