Agder Kommunerevisjon IKS utarbeider rapporter innen forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre områder.

De fleste rapporter vil bli lagt ut etter at de har vært politisk behandlet i de ulike kommunene.

Rapportene er lagt ut i pdf-format. For å lese disse kan Adobe reader brukes.

Dersom det er problemer med å åpne filene kan de lagres på datamaskinen først ved å høyreklikke og velge «lagre som..»

NKRF har et nasjonalt forvaltningsrevisjonsregister.