Risiko-og vesentlighetsvurdering Valle kommune 2023-2027

Risiko-og vesentlighetsvurdering Kristiansand kommune 2023 – 2027

Risiko-og vesentlighetsvurdering Evje og Hornnes kommune 2023-2027

Risiko-og Vesentlighetsvurdering Bykle kommune 2023-2027

Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen – Kristiansand kommune

Forvaltningsrevisjon – Internkontroll – avvik og avvikshåndtering – Valle kommune

Forvaltningsrevisjon – Avvik og avvikshåndtering – Bykle kommune