Våre ansatte har høy kompetanse med en bred og variert praksis fra så vel offentlig som privat sektor.

Tor Ole Holbek
Revisjonsdirektør
Oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Tlf.: 38 07 27 12  Mobil: 901 06 118
tor.ole.holbek@agderkomrev.no

Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Assisterende revisjonsdirektør
Oppdragsansvarlig revisor,  statsautorisert revisor
Tlf.: 38 07 27 01  Mobil: 454 96 454
monica.harsvik.smith-tonnessen@agderkomrev.no

Morten Gahrsen
Statsautorisert revisor
Tlf.: 38 07 27 13
morten.gahrsen@agderkomrev.no

 

Jarl Birkenes Gjessing
Forvaltningsrevisor
Tlf.: 38 07 27 09 Mobil:928 19 022
jarl.birkenes.gjessing@agderkomrev.no

 

Anne Helene Grunni-Hellestrand
Statsautorisert revisor
Master i ledelse (erfaringsbasert)
Tlf.: 38 07 27 05 Mobil: 936 30 488
anne.helene.grunni-hellestrand@agderkomrev.no

Stein Fossgard Grøntoft
Forvaltningsrevisor, doktorgrad (Universite Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Psykoanalyse), Cand.Philol. (UiB, Filosofi) og Siviløkonom (NHH)
Tlf.: 38 07 27 03
stein.fossgard.grontoft@agderkomrev.no

 

Morten Hansen
Revisor
Master i regnskap og revisjon, siviløkonom
Mobil: 478 32 446
morten.hansen@agderkomrev.no

Hege Holmer
Revisor
Tlf.: 38 07 27 08 Mobil: 922 81 281
hege.holmer@agderkomrev.no

 

Jan Edvard Karlsen
Statsautorisert revisor
Mobil: 918 12 540
jan.edvard.karlsen@agderkomrev.no

 

Torjus Finstad Ledaal
Statsautorisert revisor
Tlf.: 38 07 27 02 Mobil: 952 62 873
torjus.ledaal@agderkomrev.no

 

Stein Løvdahl
Revisor
Siviløkonom
Tlf.: 38 07 27 04 Mobil: 915 81 755
stein.lovdahl@agderkomrev.no

Tommy Pytten
Oppdragsansvarlig revisor
Statsautorisert revisor
Mobil: 977 60 455
tommy.pytten@agderkomrev.no

Maren Stapnes
Forvaltningsrevisor
Tlf.: 38 07 27 10 Mobil: 416 98 730
maren.stapnes@agderkomrev.no


Henriette Svendsen
Forvaltningsrevisor
Tlf.: 38 07 27 07 Mobil: 996 40 652
henriette.svendsen@agderkomrev.no


Rita Yggeseth
Statsautorisert revisor
Tlf.: 38 07 27 06 Mobil: 971 93 076
rita.yggeseth@agderkomrev.no