Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll.
Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger, herunder misligheter og granskinger.
Andre revisjonstjenester.