Agder Kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Representantskapet er revisjonens øverste myndighet. Representantskapet velges for 4 år og følger den kommunale valgperiode. Styret velges av representantskapet for en periode på 2 år.

Medlemmer representantskapet:
Pål Harv, leder (Kristiansand)
Gro Anita Mykjåland, nestleder (Iveland)
Oddbjørn Hagen, medlem (Vennesla)
Jan Stubstad, medlem (Søgne)
Espen Halvorsen, medlem (Songdalen)
Terje Damman, medlem (Vest-Agder fylkeskommune)
Steinar Kyrvestad, medlem (Valle)
Jon Rolf Næss, medlem (Bykle)
Leiv Rygg, medlem (Bygland)
Bjørn A. Ropstad, medlem (Evje og Hornnes)

Medlemmer styret:
Per Kåre Selle, styreleder
Britt Ingrid Andersen, nestleder
Elfie Dørum, medlem
Christian Eikeland, medlem
Bjørn Robstad, medlem