Agder Kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Representantskapet er revisjonens øverste myndighet. Representantskapet velges for 4 år og følger den kommunale valgperiode. Styret velges av representantskapet for en periode på 2 år.

Medlemmer representantskapet:
Pål Harv, leder (Kristiansand)
Gro Anita Mykjåland, nestleder (Iveland)
Oddbjørn Hagen, medlem (Vennesla)
Helge Andresen, medlem (Søgne)
Espen Halvorsen, medlem (Songdalen)
Terje Damman, medlem (Vest-Agder fylkeskommune)
Steinar Kyrvestad, medlem (Valle)
Jon Rolf Næss, medlem (Bykle)
Leiv Rygg, medlem (Bygland)
Bjørn A. Ropstad, medlem (Evje og Hornnes)

Medlemmer styret:
Per Kåre Selle, styreleder
Britt Ingrid Andersen, nestleder
Elfie Dørum, medlem
Christian Eikeland, medlem
Bjørn Robstad, medlem

Selskapsavtale
For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale mellom eierne av selskapet. Selskapsavtalen tilsvarer vedtektene for aksjeselskap. Selskapsavtalen for Agder Kommunerevisjon IKS ble inngått i 2015.

Du kan se avtalen her: Selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS – 21 12 15