Agder fylkeskommune – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Vest-Agder-museet

Forvaltningsrevisjon – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune – desember 2022.pdf

Forvaltningsrevisjon – næringsutvikling og oppfølging av politiske vedtak – til KU 28.11.22

Psykososialt læringsmiljø i grunnskolen Bykle kommune

Forvaltningsrevisjon 2022 – Habiliteringsfeltet i Kristiansand

Næringsutvikling i Valle kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport; Folkehelse, levekår og gjennomføring av videregående opplæring

Notat – ansettelsesprosessen av ny direktør for kultur og innbyggerdialog 04.01.2022