«Avledet inhabilitet» – juridisk vurdering

Omdisponering av jordbruksareal – Valle kommune

Selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann- og redning IKS

Samhandlingsreformen – utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie – Kristiansand kommune

Hva er et møte – jfr Kommuneloven – Søgne kommune

Vurdering av valgbarhet-habilitet-roller – Raymond Bærø – Vennesla kommune

Vurdering av ordførers habilitet – Områderegulering sentrum nord Vennesla

Iveland kommune – Formannskapet 24.10.17 – Møtebegrepet

Orientering om rentesaken i Returkraft 15.09.17

Forvaltningsrevisjon Vest-Agder fylkeskommune – Tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever