Bærekraft – måling og rapportering, hva er NKRF-medlemmenes rolle? Debattinnlegg i Kommunerevisoren

Vår medarbeider Torjus Finstad Ledaal stiller i Kommunerevisoren nr 5/2020 spørsmålet om hvordan kommunerevisorene skal bidra til å løfte bærekraft og bærekraftrapportering i offentlig sektor.

Se innlegget her: Debatt kommunerevisoren