Tor Ole Holbek tildelt hederstegn i sølv med diplom

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek ble på Årsmøte til «NKRF- kontroll og revisjon i kommunene», tildelt organisasjonens hederstegn i sølv med diplom. Hederstegnet tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer. Tor Ole har blitt tildelt merket for sitt engasjement i styret i NKRF fra 2010, samt hans bidrag som foredragsholder og kursholder.

https://www.nkrf.no/nyheter/2023/06/16/nkrfs-hederstegn-i-solv-med-diplom-gikk-til-

Vi gratulerer!

Tor Ole ble på det samme årsmøtet gjenvalgt til NKRF sitt styre for perioden 2023-2025.

Assisterende revisjonsdirektør, og fagansvarlig for regnskapsrevisjon Monica H. Smith-Tønnesen ble valgt inn i NKRF sin regnskap og revisjonskomite for perioden 2023-2025.

Deltakelse i styre og komite arbeid på nasjonalt nivå er en anerkjennelse av den kompetansen som Agder Kommunerevisjon IKS besitter.

Les mer om NKRF-kontroll og revisjon i kommunene som vi er tilknyttet her: https://www.nkrf.no/omnkrf