Agder Kommunerevisjon deltar på Arendalsuka 2021

Agder Kommunerevisjon IKS deltar under årets Arendalsuke. Vi er representert med stand i gågata sammen med vår bransjeorganisasjon NKRF, Aust-Agder Revisjon IKS,  og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks). Onsdag 18. august inviterer vi til arrangementet – «Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?», der vil  du blant andre møte:

  • Pål Lønseth, Økokrimsjef
  • Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
  • Haagen Poppe (H), bystyremedlem og leder av kontrollutvalget i Arendal kommune

Arrangementet finner sted i Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken og er gratis og åpent for alle, men bekreft gjerne om du kommer via Facebook.

Vel møtt!