Fritt brukervalg – praktisk bistand i hjemmet – Kristiansand kommune

Gjennomgang av arbeidsgruppens rapport vedrørende manglende utbetaling til private barnehager – Søgne kommune

Rammer for eierskapet – revisjonens innspill til rådmannens sak til bystyret om KNAS

Revisjonsrapport – Private barnehager i Søgne kommune

Revisjonsrapport angående Kristiansand Havn KF

Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Selskapskontroll av Returkraft AS

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten i Kristiansand kommune

Klimatilpasning i Kristiansand kommune