Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Utsendelse av ESSO-reklame (innstikker) fra Kristiansand Bompengeselskap AS

Økonomistyringen ved Krossen skole og skoledirektørens tildelingsrutiner

Forvaltningsrevisjon – Barnehager og helsestasjoners formidling av bekymring til barnevernet i Kristiansand kommune

Selvkost og kryssubsidiering i RKR AS og konsern – Kristiansand kommune

Selvkost og kryssubsidiering i RKR AS og konsern – Søgne kommune

Selvkost og kryssubsidiering i RKR AS og konsern – Vennesla kommune