Revisjonskontoret ledes av revisjonsdirektør Tor Ole Holbek.

Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for alle eierkommunene. Vårt arbeid rapporteres til kontrollutvalgene som er direkte underlagt by/kommunestyrene og fylkestinget.

Agder Kommunerevisjon har også revisjon av kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkeregnskap, stiftelser m.v.

Revisjonen legger vekt på å være uavhengig. Uavhengighet er nødvendig for at revisjonen fritt skal kunne utføre objektiv kontroll og revisjon i hele den kommunale forvaltningen

Besøksadresse: Tollbodgata 37