Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Fylkesrevisjonen i Vest-Agder endret navn til
Agder Kommunerevisjon IKS med virkning fra 01.01.2016.