Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

Prosjekt samordning risiko og vesentlighetsvurderinger

VETAKS – Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Statsforvalteren i Agder, Aust‐Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS har i samarbeid gjennomført…

Bærekraft - måling og rapportering, hva er NKRF-medlemmenes rolle? Debattinnlegg i Kommunerevisoren

Vår medarbeider Torjus Finstad Ledaal stiller i Kommunerevisoren nr 5/2020 spørsmålet om hvordan kommunerevisorene skal bidra til å løfte bærekraft og bærekraftrapportering…

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

© Kopirett - Agder Kommunerevisjon IKS