Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

Risiko- og vesentlighetsvurderinger (RoV) et viktig grunnarbeidet i kontrollarbeidet

Vi i kommunerevisjonen er nå i sluttfasen av et viktig grunnarbeid…

Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø» – Kristiansand kommune

I begynnelsen av februar 2024 behandlet Kontrollutvalget i Kristiansand…

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

Hopp rett ned til innholdet