Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

Ny medarbeider

Rita Yggeseth (51) er ansatt som revisor fra januar 2019.  Hun er registrert revisor med en bachelor i revisjon fra UIA. Rita har lang erfaring fra privat revisjon.  

STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR

Vi har ledig stilling som Statsautorisert/registrert revisor med søknadsfrist 3. september. https://www.opp-fram.no/agder-kommunerevisjon-revisor/

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

© Kopirett - Agder Kommunerevisjon IKS