Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

Forvaltningsrevisjon på området "rus og psykisk helsearbeid" i Vennesla kommune

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon i Vennesla kommune, med tema «rus og psykisk helsearbeid». I vår forvaltningsrevisjon har vi besvart 3 problemstillinger: Den første problemstillingen…

Vi trenger enda en statsautorisert revisor

Vi vokser og trenger enda en statsautorisert revisor, les om hvordan det er å jobbe i kommunerevisjonen her. Søknadsfrist 30.08.2022

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

Hopp rett ned til innholdet