Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR

Vi har ledig stilling som Statsautorisert/registrert revisor med søknadsfrist 3. september. https://www.opp-fram.no/agder-kommunerevisjon-revisor/

ARENDALSUKA 2018

Vi er tilstede med Aust-Agder Revisjon IKS og Norges Kommunerevisorforbund med stand under Arendalsuka 2018. Sammen arrangerer vi også et spennende arrangement med bl.a. Kristin…

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

© Kopirett - Agder Kommunerevisjon IKS