Velkommen til Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Vårt mål er å være en engasjert og konkurransedyktig revisjon som skal være en foretrukket samarbeidspartner for våre eierkommuner.

Hovedkontoret vårt ligger i sentrum av Kristiansand, og vi har et avdelingskontor på Evje. Kontoret har for tiden 15 stillinger.

Aktuelt

Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø» – Kristiansand kommune

I begynnelsen av februar 2024 behandlet Kontrollutvalget i Kristiansand…

Sammen for byen vår

Vi er stolte av at en samlet ansattegruppe valgte å bruke premien…

Rapporter

Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Les mer  

Hopp rett ned til innholdet