Oppføringer av Torjus F. Ledaal

Agder Kommunerevisjon deltar på Arendalsuka 2021

Agder Kommunerevisjon IKS deltar under årets Arendalsuke. Vi er representert med stand i gågata sammen med vår bransjeorganisasjon NKRF, Aust-Agder Revisjon IKS,  og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks). Onsdag 18. august inviterer vi til arrangementet – «Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?», der vil  du blant andre møte: Pål Lønseth, Økokrimsjef Camilla B. […]

Prosjekt samordning risiko og vesentlighetsvurderinger

VETAKS – Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Statsforvalteren i Agder, Aust‐Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS har i samarbeid gjennomført prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger» i tidsrommet august 2019 til mars 2021. Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at de […]

To store og viktige rapporter behandlet i kontrollutvalget til Kristiansand kommune 18.06

I det siste kontrollutvalget før ferien i Kristiansand kommune hadde revisjonen oppe to store og viktige rapporter til behandling. Rapport om barnefattigdom Revisjonen la i kontrollutvalget frem sin rapport om arbeidet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune. Revisjonen trekker frem at det gjøres mye godt arbeid på mange områder i arbeidet med å motvirke lavinntekt i […]

Jurist / master i rettsvitenskap – 12 mnd. vikariat

Vår forvaltningsrevisor og jurist, Henriette Svendsen, skal ut i svangerskapspermisjon, i den forbindelse søker vi etter jurist/master i rettsvitenskap i 12 mnd. vikariat. «Da jeg søkte på stillingen i 2017 hadde jeg en viss anelse om hva stillingen som forvaltningsrevisor innebar; «forvaltningsrevisorer planlegger og gjennomfører revisjonsprosjekter der formålet er å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, […]

Setesdals kulturtradisjon blir del av verdensarven

Agder Kommunerevisjon IKS stiller seg i køen av gratulanter etter at det ble klart at Setesdals kulturtradisjon får en plass på UNESCOS verdensarvliste. Som revisor for kommunene i Setesdal synes vi det er ekstra gama når regionen blir satt på verdenskartet. Les mer på Nrk.no  

Samarbeid med Rogaland Revisjon IKS

Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS avsluttet i går en todagerssamling i Stavanger der de to enhetene diskuterte muligheten for et formalisert samarbeid. Dette resulterte i en samarbeidsavtale som ble utlyst som intensjonskunngjøring i Doffin. «Vi vil hverandre vel»», er gjennomgangstonen fra samlingen sier de to lederne for hhv. Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland […]

Ny medarbeider

Vi er stolte og glade over å kunne presentere Halvar Andreassen Kjærre (38) som vår nye forvaltningsrevisor. Det var totalt 17 søkere på utlysningen for 12 måneders engasjementet og Halvar ble innstilt som nummer 1 etter en grundig ansettelsesprosess. «Vi er veldig glade for at Halvar takket ja, og vi har nå styrket laget med […]