Oppføringer av Torjus F. Ledaal

To store og viktige rapporter behandlet i kontrollutvalget til Kristiansand kommune 18.06

I det siste kontrollutvalget før ferien i Kristiansand kommune hadde revisjonen oppe to store og viktige rapporter til behandling. Rapport om barnefattigdom Revisjonen la i kontrollutvalget frem sin rapport om arbeidet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune. Revisjonen trekker frem at det gjøres mye godt arbeid på mange områder i arbeidet med å motvirke lavinntekt i […]

Jurist / master i rettsvitenskap – 12 mnd. vikariat

Vår forvaltningsrevisor og jurist, Henriette Svendsen, skal ut i svangerskapspermisjon, i den forbindelse søker vi etter jurist/master i rettsvitenskap i 12 mnd. vikariat. «Da jeg søkte på stillingen i 2017 hadde jeg en viss anelse om hva stillingen som forvaltningsrevisor innebar; «forvaltningsrevisorer planlegger og gjennomfører revisjonsprosjekter der formålet er å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, […]

Setesdals kulturtradisjon blir del av verdensarven

Agder Kommunerevisjon IKS stiller seg i køen av gratulanter etter at det ble klart at Setesdals kulturtradisjon får en plass på UNESCOS verdensarvliste. Som revisor for kommunene i Setesdal synes vi det er ekstra gama når regionen blir satt på verdenskartet. Les mer på Nrk.no  

Samarbeid med Rogaland Revisjon IKS

Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS avsluttet i går en todagerssamling i Stavanger der de to enhetene diskuterte muligheten for et formalisert samarbeid. Dette resulterte i en samarbeidsavtale som ble utlyst som intensjonskunngjøring i Doffin. «Vi vil hverandre vel»», er gjennomgangstonen fra samlingen sier de to lederne for hhv. Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland […]

Ny medarbeider

Vi er stolte og glade over å kunne presentere Halvar Andreassen Kjærre (38) som vår nye forvaltningsrevisor. Det var totalt 17 søkere på utlysningen for 12 måneders engasjementet og Halvar ble innstilt som nummer 1 etter en grundig ansettelsesprosess. «Vi er veldig glade for at Halvar takket ja, og vi har nå styrket laget med […]