Oppføringer av Torjus F. Ledaal

Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø» – Kristiansand kommune

I begynnelsen av februar 2024 behandlet Kontrollutvalget i Kristiansand vår forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø». Rapporten presenterer ny informasjon om skolemiljøet og arbeidsmiljøet i Kristiansand kommune, og innsamlede data vurderes i lys av revisjonskriterier (lovverk og nasjonale anbefalinger for god praksis). Anbefalingene peker blant annet på behovet for å håndheve nulltoleranse ift. krenkelser, styrke […]

Sammen for byen vår

Vi er stolte av at en samlet ansattegruppe valgte å bruke premien for «best in show» fra årets volleyballturnering til å kjøpe inn matvarer som ble donert til FVN sin juleaksjon «sammen for byen vår». Et lite bidrag til at noen som trenger det skal få en litt bedre julehøytid. Les mer om «sammen for […]

Vi gratulerer Jarl med 2x bronsemedalje i US Open i Casting

Agder Kommunerevisjon gratulerer vår gode kollega og forvaltningsrevisor Jarl B. Gjessing med to bronsemedaljer i tidenes første US Open i casting, som ble avholdt i San Fransisco i slutten av august! Det ble konkurrert i 12 øvelser innen casting og fluekasting over fire dager. Jarl vant bronse i 15ft spey, samt bronse sammenlagt for hele […]

Tor Ole Holbek tildelt hederstegn i sølv med diplom

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek ble på Årsmøte til «NKRF- kontroll og revisjon i kommunene», tildelt organisasjonens hederstegn i sølv med diplom. Hederstegnet tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer. Tor Ole har blitt tildelt merket for sitt engasjement i styret i NKRF fra 2010, samt hans bidrag […]

Forvaltningsrevisjon på området «rus og psykisk helsearbeid» i Vennesla kommune

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon i Vennesla kommune, med tema «rus og psykisk helsearbeid». I vår forvaltningsrevisjon har vi besvart 3 problemstillinger: Den første problemstillingen har fokus på hvordan situasjonen er i Vennesla kommune innenfor psykisk helse og rus, og hvilke tjenester og tilbud kommunen gir på området. Videre undersøkte vi i problemstilling nummer to i […]

Agder Kommunerevisjon deltar på Arendalsuka 2021

Agder Kommunerevisjon IKS deltar under årets Arendalsuke. Vi er representert med stand i gågata sammen med vår bransjeorganisasjon NKRF, Aust-Agder Revisjon IKS,  og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks). Onsdag 18. august inviterer vi til arrangementet – «Korrupsjonsrisiko i blindsonen? Er kommunene verre enn sitt rykte?», der vil  du blant andre møte: Pål Lønseth, Økokrimsjef Camilla B. […]

Prosjekt samordning risiko og vesentlighetsvurderinger

VETAKS – Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Statsforvalteren i Agder, Aust‐Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS har i samarbeid gjennomført prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger» i tidsrommet august 2019 til mars 2021. Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at de […]

To store og viktige rapporter behandlet i kontrollutvalget til Kristiansand kommune 18.06

I det siste kontrollutvalget før ferien i Kristiansand kommune hadde revisjonen oppe to store og viktige rapporter til behandling. Rapport om barnefattigdom Revisjonen la i kontrollutvalget frem sin rapport om arbeidet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune. Revisjonen trekker frem at det gjøres mye godt arbeid på mange områder i arbeidet med å motvirke lavinntekt i […]

Jurist / master i rettsvitenskap – 12 mnd. vikariat

Vår forvaltningsrevisor og jurist, Henriette Svendsen, skal ut i svangerskapspermisjon, i den forbindelse søker vi etter jurist/master i rettsvitenskap i 12 mnd. vikariat. «Da jeg søkte på stillingen i 2017 hadde jeg en viss anelse om hva stillingen som forvaltningsrevisor innebar; «forvaltningsrevisorer planlegger og gjennomfører revisjonsprosjekter der formålet er å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, […]

Setesdals kulturtradisjon blir del av verdensarven

Agder Kommunerevisjon IKS stiller seg i køen av gratulanter etter at det ble klart at Setesdals kulturtradisjon får en plass på UNESCOS verdensarvliste. Som revisor for kommunene i Setesdal synes vi det er ekstra gama når regionen blir satt på verdenskartet. Les mer på Nrk.no