Statsautorisert- registrert revisor

Vi har ledig stilling som Statsautorisert- registrert revisor…

Forvaltningsrevisor – vikariat

Vi har ledig vikariat som Forvaltningsrevisor med søknadsfrist…

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018

Fra 1. januar 2018 er de deler av energi- og transportsektoren…

Forskuddsutskrivingen for 2018

Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag…

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017

Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2017 med hjemmel i skatteforvaltningsloven…

Karrieredagen til Mercurius / UiA

Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon IKS er på plass…

Fylkesmannen har revidert tilsynskalender 2017

Fylkesmannen har utarbeidet en revidert versjon av tilsynskalender…

Invitasjon til årsoppgjørskurs 2017

Agder Kommunerevisorforening inviterer til årsoppgjørskurs…