Fylkesmannen har revidert tilsynskalender 2017

Fylkesmannen har utarbeidet en revidert versjon av tilsynskalender for tilsyn med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2017.

Dokumentene er publisert på fylkesmannens hjemmesider under tilsyn:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust–og-Vest-Agder/Tilsyn/Revidert-tilsynskalender-2017/