Statsbudsjettet 2018 – Endringer i Merverdiavgiftsloven. – Stortingets vedtak om merverdiavgift

Endringer knyttet til bergings- og redningsfartøy, elektrisk kraft i Nord-Norge, veldedige organisasjoner mv. og virksomhet i skogbruk

Redusert merverdiavgiftssats på 10 pst. økes til 12 pst.


Source: RSS SKD-meldinger