Karrieredagen til Mercurius / UiA

Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon IKS er på plass på karrieredagen til Mercurius / UiA.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6329281841249554432