Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018

Fra 1. januar 2018 er de deler av energi- og transportsektoren som siden 1. juli 2014 har vært sektorunntatt, igjen en del av den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Foretak som driver virksomhet innenfor disse sektorene kan følgelig benytte satsene som gjelder for de generelle næringer.


Source: RSS SKD-meldinger