Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018

Fra 1. januar 2018 er de deler av energi- og transportsektoren…

Forskuddsutskrivingen for 2018

Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag…

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017

Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2017 med hjemmel i skatteforvaltningsloven…