Oppføringer av Stein Lovdahl

ARENDALSUKA 2018

Vi er tilstede med Aust-Agder Revisjon IKS og Norges Kommunerevisorforbund med stand under Arendalsuka 2018. Sammen arrangerer vi også et spennende arrangement med bl.a. Kristin Clemet fra Civita og Mette Gundersen nestleder i KS. Temaet er «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» Ta turen til Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken – Onsdag 15/8 2018 kl 1230 – 1400

NYE MEDARBEIDERE

Marianne Løhaugen Fjærbu (26) er ansatt som forvaltningsrevisor fra mars 2018. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og skrev masteroppgaven sin innen familierett. Torfinn Vollan (51) er ansatt som forvaltningsrevisor fra mai 2018. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø (1994). Torfinn har erfaring fra advokatvirksomhet og offentlig forvaltning, og […]

Fylkesmannen har revidert tilsynskalender 2017

Fylkesmannen har utarbeidet en revidert versjon av tilsynskalender for tilsyn med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2017. Dokumentene er publisert på fylkesmannens hjemmesider under tilsyn: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust–og-Vest-Agder/Tilsyn/Revidert-tilsynskalender-2017/

NY MEDARBEIDER

Henriette Svendsen er engasjert som forvaltningsrevisor/jurist frem til 31.12.2019 og har sin første dag i stillingen 25.10.2017. Henriette har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden som konsulent ved NAV Arbeid og ytelser i Arendal.  

Agder Kommunerevisjon IKS er omtalt i Kommunal Rapport nr 19, torsdag 1.6.2017

Pilotprosjektet om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll, som Agder Kommunerevisjon IKS, KS Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført med økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er omtalt i Kommunal Rapport 1.juni i år. «Prosjektet har vært spennende og lærerikt for alle parter, og sier litt om bredden av de prosjektene […]

KOMØK 17

Velkommen til KOMØK 2017 – 22. til 23. mai 2017 på Thon Hotel Oslo Airport Kommunalminister Jan Tore Sanner, sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Victor Normann er noen av de du møter på årets KOMØK-konferanse. Lenke til invitasjon KOMØK 17