ARENDALSUKA 2018

Vi er tilstede med Aust-Agder Revisjon IKS og Norges Kommunerevisorforbund med stand under Arendalsuka 2018.

Sammen arrangerer vi også et spennende arrangement med bl.a. Kristin Clemet fra Civita og Mette Gundersen nestleder i KS. Temaet er «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?»

Ta turen til Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken – Onsdag 15/8 2018 kl 1230 – 1400