JURIST / SAMFUNNSVITER – 12 mnd engasjement

Vi har ledig engasjement som forvaltningsrevisor med søknadsfrist 22.09.19.

Jurist / samfunnsviter – 12 mnd engasjement