Arendalsuka 2019

Vi er tilstede med Aust-Agder Revisjon IKS, Norges Kommunerevisorforbund og Agder og Telemark kontrollutvalgssektretariat IKS med stand under Arendalsuka 2019.

Sammen arrangerer vi også et spennende arrangement med bl.a. Advokat Geir Lippestad og kontrollutvalgsleder i Tolga, Marit Gilleberg. Temaet er «Rettssikkerhet – en del av felleskapets verdier»

Ta turen til Kirkekjelleren under Trefoldighetskirken – Onsdag 14/8 2019 kl 1200 – 1330.  Her finner du flyeren for arrangementet: Arendalsuka 2019