Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS – Kristiansand kommune Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS – Songdalen kommune Renovasjonsselskapet for

Kristiansandsregionen AS – Søgne kommune Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS – Vennesla kommune

Kvalitet i hjemmetjenesten – Kristiansand kommune

Kvalitet i hjemmetjenesten – Søgne kommune

Kvalitet i hjemmetjenesten – Songdalen kommune

Kvalitet i hjemmetjenesten – Vennesla kommune

Oppfølging av plan- og byggesaksbehandling på Flekkerøy og andre kystnære områder i Kristiansand kommune