Agder Kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert oss på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Representantskapet er revisjonens øverste myndighet. Representantskapet velges for 4 år og følger den kommunale valgperiode. Styret velges av representantskapet for en periode på 4 år.

Medlemmer representantskapet:
Erik Rostoft, leder (Kristiansand)
Gro Anita Mykjåland, nestleder (Iveland)
Arne Thomassen, medlem (Agder fylkeskommune)
Nina S Ledang, medlem (Vennesla)
Steinar Kyrvestad, medlem (Valle)
Jon Rolf Næss, medlem (Bykle)
Sigbjørn Fossdal, medlem (Bygland)
Svein Arne Haugen, medlem (Evje og Hornnes)

Medlemmer styret:
Per Kåre Selle, styreleder
Britt Ingrid Andersen, nestleder
Elfie Dørum, medlem
Vidar Kleppe, medlem
Berit Kittelsen, medlem

Selskapsavtale
For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale mellom eierne av selskapet. Selskapsavtalen tilsvarer vedtektene for aksjeselskap. Selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS ble inngått i 2019 og er gjeldende fra 01.01.2020.

Du kan se avtalen her: