Kristiansand kommune
Ordfører: Harald Furre (H)
Rådmann: Ragnar Evensen

Vennesla kommune
Ordfører: Nils Olav Larsen (KrF)
Rådmann: Svein Skisland

Evje og Hornnes kommune
Ordfører: Bjørn Alfred Ropstad (KrF)
Rådmann: Frantz Are Nilsen

Søgne kommune
Ordfører: Astrid Margrethe Hilde (Ap)
Rådmann: Kim Høyer Holum

Songdalen kommune
Ordfører: Johnny Greibesland (Sp)
Rådmann: Kjell A. Kristiansen

Bykle kommune
Ordfører: Jon Rolf Næss (Ap)
Rådmann: Karina Sloth Grindland

Valle kommune
Ordfører: Steinar Kyrvestad (Ap)
Rådmann: Aud Sunniva Fuhr

Iveland kommune
Ordfører: Gro-Anita Mykjåland (Sp)
Rådmann: Sten Albert Reisænen

Bygland kommune
Ordfører: Leiv Rygg (Sp)
Rådmann: Aasmund Lauvdal

Vest-Agder fylkeskommune
Fylkesordfører: Terje Damman (Uavhengig)
Konst. fylkesrådmann: Kristin Tofte Andresen