Revisjonskontoret ledes av revisjonsdirektør Tor Ole Holbek.

Kontoret har for tiden 2 statsautoriserte revisorer, 3 oppdragsansvarlige revisorer, 6 regnskapsrevisorer og 3 forvaltningsrevisorer.

Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for alle eierkommunene. Vårt arbeid rapporteres til kontrollutvalgene som er direkte underlagt by/kommunestyrene og fylkestinget.

Agder Kommunerevisjon har også revisjon av kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkeregnskap, stiftelser m.v.

Revisjonen legger vekt på å være uavhengig. Uavhengighet er nødvendig for at revisjonen fritt skal kunne utføre objektiv kontroll og revisjon i hele den kommunale forvaltningen

Besøksadresse: Tollbodgata 37