Forvaltningsrevisjon på området "rus og psykisk helsearbeid" i Vennesla kommune

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon i Vennesla kommune, med tema «rus og psykisk helsearbeid». I vår forvaltningsrevisjon har vi besvart 3 problemstillinger: Den første problemstillingen…