Fylkesmannen har revidert tilsynskalender 2017

Fylkesmannen har utarbeidet en revidert versjon av tilsynskalender…

Invitasjon til årsoppgjørskurs 2017

Agder Kommunerevisorforening inviterer til årsoppgjørskurs…

NY MEDARBEIDER

Henriette Svendsen er engasjert som forvaltningsrevisor/jurist…