Samarbeid med Rogaland Revisjon IKS

Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS avsluttet i går en todagerssamling i Stavanger der de to enhetene diskuterte muligheten for et formalisert samarbeid. Dette resulterte i en samarbeidsavtale som ble utlyst som intensjonskunngjøring i Doffin.

«Vi vil hverandre vel»», er gjennomgangstonen fra samlingen sier de to lederne for hhv. Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS i en kommentar.

Totalt 35 medarbeidere fra enhetene har diskutert mulighetene som ligger i et formalisert samarbeid. Eksempler på samarbeidsområder er utnyttelse av kompetanse, felles maler, bærekraft, arbeidsmetoder og muligheter for intern kvalitetssikring. Dett er områder som vi i felleskap kan gjøre hverandre bedre på.