Setesdals kulturtradisjon blir del av verdensarven

Agder Kommunerevisjon IKS stiller seg i køen av gratulanter…