STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR

Vi har ledig stilling som Statsautorisert/registrert revisor med søknadsfrist 3. september.

https://www.opp-fram.no/agder-kommunerevisjon-revisor/