Ledig stilling – Rådgiver

Vi søker etter rådgiver til 12 mnd. vikariat.  Se her fullstendig utlysning. Søknadsfristen er 05.08.22

Usikker på hva jobben innebærer? Les erfaringene fra vår forvaltningsrevisor Henriette Svendsen.

«Da jeg søkte på stillingen i 2017 hadde jeg en viss anelse om hva stillingen som forvaltningsrevisor innebar; «forvaltningsrevisorer planlegger og gjennomfører revisjonsprosjekter der formålet er å gjøre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse, økonomi og virkninger, samt å vurdere om kommunens virksomhet drives i samsvar med lover, regler og politiske vedtak». Jeg skulle innhente data, skrive forvaltningsrevisjonsrapporter og holde presentasjoner.

Jobben inneholder så mye mer enn det! Som jurist og forvaltningsrevisor får man prøvd seg på utrolig mange ulike rettsområder. I løpet av disse årene har jeg opparbeidet meg erfaring innen kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, anskaffelsesforskriften, plan- og bygningsloven, hundeloven, friluftsloven og mye mer. Noen rettsområder har jeg jobbet grundigere med enn andre. Så samtidig som forvaltningsrevisjonsrapporter skrives vil du kunne få ulike juridiske problemstillinger som gir deg en erfaring som jeg synes er helt unik her i Agder Kommunerevisjon!

Ikke minst vil jeg karakterisere jobben som givende. Forvaltningsrevisjonsrapportene som utarbeides skal oppnå en virkning og legge til rette for læring og forbedring. Det er viktig at innbyggerne i kommunen får de tjenestene de har rett på, og at tjenestene som gis er forsvarlige.

Ønsker du å bidra til bedre kommunale tjenester? Da ønsker vi deg velkommen til å søke på stillingen  hos oss».